Maggie and Al Flex

Flex er et tilrettelagt læremiddel i engelsk for ungdomstrinnet. Læremidlet består av ni tematiske hefter og dette nettstedet.

Elevene bør arbeide med temaheftene før de benytter nettstedet.

Flex inspirerer til innlæring av ord og uttrykk og øver enkel grammatikk. Elevene kan lage enkle presentasjoner med valg av bilde og tekst eller skrive selv. Det kreves ikke ferdigheter i skriftlig engelsk for å kunne arbeide i programmet.

Nettstedet er gratis og ligger åpent fra høsten 2013. Tidligere lagringsmuligheter og lærers elevadministrasjon er ikke lenger i funksjon.

Start Flex

© CAPPELEN DAMM AS, 2003 Utgitt med støtte fra Utdanningsdirektoratet | Rettigheter